Henkilötietojen käsittely

Beautyoffice.eu-verkkokaupan (jäljempänä verkkokauppa) henkilötietojen vastuullinen käsittelijä on Vikira OY (rekisteröintikoodi 3120712-7), osoite Aallonhalkoja 9 L 2, 00540, Helsinki, laillinen osoite: Aallonhalkoja 9 L 2, 00540, Helsinki, puhelin: +358 401242297 ja sähköposti: verkkokauppa@beautyoffice.eu. Maksutoimintojen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot siirretään Maksekeskus AS: n vastuuhenkilölle.

 

Mitä henkilötietoja käsitellään

nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
Pankkitilin numero;
tavaroiden ja palveluiden kustannukset ja maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria);
asiakkaiden tukemiseen tarvittavat tiedot.

 

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään

Henkilötietoja käytetään myyntitilauksien hallintaan.

Ostohistoriatietoja (ostopäivämäärä, tuote, määrä, asiakastiedot) käytetään ostamaan tavaroita ja palveluita koskevan yleiskatsauksen laatimiseen sekä asiakasominaisuuksien analysointiin.

Pankkitilinumeroa käytetään varojen palauttamiseen asiakkaalle.

Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, asiakkaan nimeä, käsitellään tavaroihin ja palveluiden tarjoamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (asiakastuki).

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään tarjoamaan verkkokaupan palveluja osana tietoyhteiskuntaa ja pitämään tilastoja Internetin käytöstä.

 

Oikeusperusta

Henkilötietojen käsittely suoritetaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.

Henkilötietojen käsittely suoritetaan laillisen velvoitteen täyttämiseksi (esimerkiksi kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).

Isännät, joille henkilötietoja välitetään

Henkilötiedot siirretään verkkokaupan asiakastukipalveluun ostojen ja ostohistorian hallitsemiseksi ja asiakasongelmien ratkaisemiseksi.

Jos verkkokaupan kirjanpitoa ylläpitää vastaavan palvelun tarjoaja, silloin henkilötiedot siirretään vastaavan palvelun tarjoajalle kirjanpitotoimintojen suorittamiseksi.

Henkilötietoja voidaan siirtää tietotekniikan palveluntarjoajille tarvittaessa verkkokaupan toimivuuden tai tietojen tallennuksen varmistamiseksi.

 

Turvallisuus ja pääsy tietoihin

Henkilötietoja tallennetaan Zone.ee-palvelimille, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen liittyneiden maiden alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joissa Euroopan komissio pitää tietosuojatasoa riittävänä, samoin kuin yhdysvaltalaisille yrityksille, jotka ovat liittyneet yleiseen käsitykseen ”Data Shield” (Privacy Shield).

Verkkokaupan työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin, jotka voivat perehtyä henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseksi ja asiakastuen tarjoamiseksi.

Verkkokauppa käyttää asianmukaisia ​​fyysisiä, organisatorisia ja tietotekniikan turvatoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamisesta tai luvattomalta käytöltä ja paljastamiselta.

Henkilötietojen siirto verkkokaupan valtuutetulle prosessorille (esimerkiksi kuljetuspalvelun tarjoajalle ja tietojen varastointi) tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen prosessoijien kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. Henkilötietoja käsitellessään valtuutettujen tietojen käsittelijöiden on suoritettava asianmukaiset turvatoimet.

 

Henkilötietojen tunteminen ja korjaaminen

Voit tutustua henkilötietoihin ja tehdä niihin korjauksia verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos osto tehdään luomatta käyttäjätiliä, voit tutustua henkilötietoihin ottamalla yhteyttä asiakastukeen.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksen perusteella, niin asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla siitä asiakastukipalvelulle sähköpostitse.

 

Varastointi

Kun asiakastili suljetaan verkkokaupassa, henkilötiedot poistetaan, paitsi jos näitä tietoja on tarpeen tallentaa kirjanpitoon tai kuluttajariitojen ratkaisemiseksi.

Jos verkkokaupassa tehdään osto loppuun luomatta asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta.

Maksuihin ja kuluttajien vaatimuksiin liittyvissä riitatapauksissa henkilötietoja säilytetään, kunnes asiaa koskeva vaatimus täyttyy, tai kunnes vanhentumisaika päättyy.

Kirjanpitoon tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.

 

Poistaa

Poista henkilökohtaiset tiedot ottamalla yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse. Vastaus poistosovellukseen lähetetään viimeistään kuukauden kuluessa, ja myös tietojen poistoaika määritetään.

 

Suoramarkkinointiviestit

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään viestien lähettämiseen suoramarkkinoinnin yhteydessä, jos asiakas on antanut asianmukaisen suostumuksen. Jos asiakas ei halua vastaanottaa viestejä osana suoramarkkinointia, sinun tulee napsauttaa asianmukaista linkkiä alareunassa sähköposti tai ota yhteyttä asiakastukeen.

 

Riidanratkaisu

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riidat ratkaistaan asiakastukipalvelun kautta (puh .: +358 401242297, sähköpostiosoite: verkkokauppa@beautyoffice.eu). Ohjaaja on tietosuojavaltuutetun toimisto (tietosuoja.fi).